Search

HDC.com.mv


Media Center

September 17th, 2019

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ގަތުމަށް ފައިސާދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމާއިގުޅޭ

July 16th, 2019

ނޫސް ބަޔާން: ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ގަތުމަށް ފައިސާދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ

June 27th, 2019

Press Release: Regarding safety measures at Gaakoshi and Wayside flats.

June 26th, 2019

Press Release – Details of Hiyaa Project in Hulhumalé Phase II

April 14th, 2019

2019 ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް

October 11th, 2018

Press release regarding the land sale in Hulhumalé Phase II.

September 20th, 2018

Waiver of fines in relation to long-term outstanding dues

September 13th, 2018

Opportunity to view 7000 housing units development

February 22nd, 2018

Introduction of counseling services at Fahiveni community centre

January 31st, 2018

Sale of flats from ‘Wayside’ and ‘Gaakoshi’