Search

HDC.com.mv


Media Center

March 17th, 2023

އެޗްޑީސީގެ ތިޖޫރީއަކުން ވައްކަމެއް ނުކުރޭ

March 16th, 2023

އެޗްޑީސީގެ ބިމެއް އޮޅުވާލައިގެން ވިއްކާފައެއް ނުވޭ. ހިޔާނާތްތެރިވި މުވައްޒަފު ހިންގާފައިވަނީ ރިޝްވަތުގެ މުޢާމަލާތެއް

March 1st, 2023

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުޅުމާލެއިން 17 ބިން ވިއްކުމާއިގުޅޭ

March 1st, 2023

ރަމަޟާން މަހަށް ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމު ކުރާ ވަގުތީ މާރުކޭޓާއި ގުޅޭ

February 19th, 2023

ތިލަފުށިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިންވިއްކުމާއި ގުޅޭ

February 8th, 2023

ތިލަފުށިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިންވިއްކުމާއި ގުޅޭ

November 16th, 2022

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ހިޔާ ފުލެޓްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުމާއި ގުޅޭ

November 10th, 2022

ރޭ މާލޭގައި ހިނގާދިއަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން މީޑިއާތަކުގައި ގެނެސްފައިވާ ހަބަރާއި ގުޅޭ

September 14th, 2022

މި ކޯޕަރޭޝަނުގައި ހުރި ބައުތަކެތި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ

September 12th, 2022

ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށު މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް