Search

HDC.com.mv


Media Center

މި‮ ‬ކޯޕަރޭޝަނުން‮ ‬އެކި‮ ‬ފަރާތްތަކަށް‮ ‬ވިއްކާފައިވާ‮ ‬ފުލެޓު،‮ ‬ގޯތި،‮ ‬ރޯހައުސް‮ ‬އަދި‮ ‬ކުއްޔަށްދީފައިވާ‮ ‬ކޮމާޝަލް‮ ‬ޔުނިޓުތަކާއި‮ ‬ޞިނާޢީ‮ ‬ބިންތަކަށް‮ ‬ފައިސާ‮ ‬ދެއްކުމާ‮ ބެހޭ


October 15, 2020 : 4:56 pm