Search

HDC.com.mv


Media Center

ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށު މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް


September 12, 2022 : 3:08 pm