Search

HDC.com.mv


Media Center

October 27th, 2020

ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅުގައި ހަދާ އިމާރަތްތަކުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ

October 26th, 2020

Invitation to Tender – Design Consultancy for Auto Center

October 26th, 2020

Invitation for Proposal – Development and Operation of a Daycare Center in Hulhumalé Lot 10949 (N3-44)

October 25th, 2020

Invitation for Proposal – Development and Operation of a Fitness & Wellness Center in Hulhumalé Lot 11630 (N1-54)

October 25th, 2020

Invitation for Proposal – Development and Operation of Building for Clinics in Hulhumalé Lot 11628 (N3-25)

October 23rd, 2020

Invitation for Proposal – Development and Operation of a Cold Storage Facility in Hulhumalé Lot M1-02

October 15th, 2020

ހުޅުމާލޭގެ‮ ‬މޫދަށް‮ ‬އެރޭ‮ ‬ސަރަޙައްދު‮ ‬ސާފުކުރުމާ‮ ‬ގުޅޭ

October 15th, 2020

Single Party Exposure Limit Policy

October 15th, 2020

މި‮ ‬ކޯޕަރޭޝަނުން‮ ‬އެކި‮ ‬ފަރާތްތަކަށް‮ ‬ވިއްކާފައިވާ‮ ‬ފުލެޓު،‮ ‬ގޯތި،‮ ‬ރޯހައުސް‮ ‬އަދި‮ ‬ކުއްޔަށްދީފައިވާ‮ ‬ކޮމާޝަލް‮ ‬ޔުނިޓުތަކާއި‮ ‬ޞިނާޢީ‮ ‬ބިންތަކަށް‮ ‬ފައިސާ‮ ‬ދެއްކުމާ‮ ބެހޭ

October 15th, 2020

ތިލަފުށި‮ ‬އަދި‮ ‬ގުޅީފަޅުން‮ ‬ކއްޔަށްދީފައިވާ‮ ‬ޞިނާޢީ‮ ‬ބިންތަކާއި‮ ‬ކޮމާޝަލް‮ ‬ޔުނިޓްތަކަށް‮ ‬ފައިސާ‮ ‬ދެއްކުމާގުޅޭ